Online druka

PIEGĀDE

 

Cenšoties samazināt lietotāju izdevumus, piedāvājam preces par demokrātiskām cenām, kurās nav ierēķināti piegādes izdevumi.

Preces Jūs varat iegādāties mūsu birojā, Merķeļa ielā 13, Rīgā. Gadījumā, ja nav iespējams ierasties pašiem, piedāvājam preču piegādi uz Jūsu biroju.


 

Drukas iekārtu izejmateriālu un rezerves daļu piegāde Rīgas robežās bezmaksas.

Ievērojamas atlaides preču piegādei Kurzemes reģiona novados.

Pārējos reģionos cenas pēc vienošanās.

www.iesiesana.lvwww.iesiesana.lv www.iesiesana.lv